Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přednáška č.2

7. 5. 2011

 

Postup vyšetření pacienta
·         Anamnesa
·         Objektivní  – fyzikální vyšetření :
- aspekce (pohled)
- palpace (pohmat)
- perkuse (poklep)
- auskultace (poslech)
·         Diagnostika – konečná, pracovní, diferenciální
·         Plán laboratorních zobrazovacích a pomocných vyšetření
·         Plán léčby
Anamnesa
·         Základem a vstupním krokem vyšetření
·         Kvalitní anamnéza = 50% diagnózy
·         Anamnesa – nynější onemocnění
-osobní anamnéza
-rodinná anamnéza
- sociální anamnéza a pracovní anamnéza
-anamnéza epidemiologická, alergická, farmakologická,….
 
Geriatrické syndromy
Hypomobilita – definice:
=malý objem pohybových aktivit
=malá vzdálenost ušlá za časový úsek
=omezená pohyblivost
=limitace vy rychlosti a výdrži chůze
Hypomobilita může být:
Ø Volní (asi 30% podíl na hypomobilitě)
Ø Vynucená (asi 50% podíl na hypomobilitě)
-Okolnostmi vynucená (bariéry)
        - režimově vynucená (režim a limity nemoci
Příčiny:
-          Pohybový diskomfort: kombinace drobných obtíží, jejichž překonávání není vyváženo emočními přínosem
-          Ztráta motivace: ovdovění, ztráta vycházkového partnera, ztráta smyslu pohybu mimo dům
-          Přenesení stereotypu dlouhodobých návyků: důsledek limitu zdánlivě drobných onemocnění, důsledek sociálních událostí a změn
-          Ubývání pohybové spontaneity: úbytek vnitřní potřeby
-          Stud za pohybové postižení a nemohoucnost: obava z nutnosti pomoci, stud z reakce okolí na žádost o pomoc
-          Úzkost a strach: z pádu, z přepadení mimo byt, z dopravní nehody, za ztráty orientace
-          Deprese a kognitivní deficit: pokračující demence s narůstající ztrátou cílenosti chování a apatií
-          Senzorický deficit: poruchy sluchu a zraku se zhoršením prostorové orientaci a komunikace
-          Únava a dekondice
-          Dušnost: na podkladě nemoci srdce a plic
-          Bolest svalů a kloubů, kostí:
-          Pohybová omezení na podkladě poruch motoriky a neurologických onemocnění: např ochabnutí po cévních mozkových příhodách, nemocí s pojené se ztrátou rovnováhy, závratěmi
-          Svalová slabost: jednak úbytek svalové hmoty – sarkopenie, jednak v důsledku svalových oslabení při nemoci
-          Obezita
-          Otoky končetin: na podkladě nemoci srdce a cév
-          Imperativní nutnost močení a stolice:
-          Jiné tělesné potíže:
-          Nežádoucí účinky léků:  tlumivé u psychofarmak, ortostatická hypotenze u léků snižující krevní tlak, časté nucení na močení u diuretik
-          Nepřiměřená náročnost a nebezpečnost vnějšího prostředí:
=architektonické bariéry (důry v chodníku)
=špatné osvětlení
= bydlení ve vyšším patře
=vlivy počasí – náledí, sníh
=vysoká místní kriminalita, netolerance
 
Hypomobilita – klinika
-          Nápadně omezený rozsah pohybových aktivit, především chůze
-          Problémy i s dalšími formami pohybu, např. změny polohy
-          Změna stereotypu chůze
-          Zpomalení chůze a všech pohybů
-          Redukce variability pohybu, pohyb se stává stereotypní bez ohledu na proměnlivost okolností
-          Nízká tělesná zdatnost a dekondice
-          Narůstající pohybový dyskomfort
 
Hypomobilita – prevence a léčba
-          Základem je motivace
-          Ideální alespoň 30 min denně
-          Základní problém dostat seniora vně byt
-          Zajištění vhodného prostředí – bezbariérový terén, lavičky k odpočinku
-          Vhodná domluva na vycházkovém partnerovi či komunitě
-          Výběr vhodných opěrných pomůcek, hole, berle, chodítka, vozíky na přesun do terénu nácviku
-          Správná a kvalitní a pevná obuv
-          Pravidelné kondiční cvičení doma
-          Asistence a společník na vycházky :
=musí být trpělivý k pomalé chůzi - nespěchat, nestresovat pacienta, počítat s dostatečným časovým prostorem
= naplánovat odpočinková místa
= při odpočinku dodržovat konverzace, pozorování a komentování okolního ruchu
=plánování motivačních cílů vycházek, změny trasy, vhodná denní doba ke klidné vycházce
 
Dekondice – definice
= pokles především vytrvalostní zdatností
= pokles svalové síly
Příčiny
·        Důsledkem hypomobility
·        Pokles funkčních zdatností srdce a plic
·        Zhoršení regulace krevního tlaku a srdeční frekvence na zátěž s nepříjemnými doprovodnými pocity dušnosti a bušení srdce vedou k omezování aktivity
·        Změny ve složení svalových vláken a zpomalení metabolických procesů zajišťujících energií pro svalovou činnost
·        Vlivy chorob a léků
 
Dekondice – klinika
-          Dyskomfort při provádění aktivity – pocení, palpitace (bušení srdce), pocit horšího nádechu
-          V těžších případech objektivní námahou dušnost, rychlé zvýšení frekvence a krevního tlaku brzy po zátěži
-          Brzká únava, nutnost častějšího odpočinku
-          Prodlužování doby odpočinku na zotavení
-          Slabé nohy, prohlubující se svalové oslabení (např. při pobytu 4 týdnu na lůžku klesá svalová síla až o 40%)
-          Důsledkem snížení kvality života včetně postupné ztráty soběstačnosti
Dekondice – prevence a léčba
-          Včasná rehabilitace a mobilizace po nemocech, úrazech a operacích
-          Preference operačního postupu při úrazech s možností časného zatížení
-          Pravidelné kondiční a dechové cvičen, využití i cvičení na přístrojích (rotoped) - doporučuje se zapocení alespoň 20 minut denně
-          Prevence hypomobility, nejlepší prevencí dekondice je pravidelná chůze- alespoň 30 minut denně
 
Sarkopenei - definice
= úbytek svalové hmoty ve stáří související s involucí svalů
=úbytek svalové hmoty od středního věku asi 1,5 kg na decennium, ve stáří akceleruje
Sarkopenie - příčiny
-          Metabolické příčiny
-          Hormonální změny a deficity
-          Preferenční stárnutí svalových vláken II. Typu ,tzv. rychlých, dynamických, svalových vláken zodpovědných především za sílu pohybu
-          Úbytek nerovové stimulace svalů v důsledku poškozování nerovových zakončení při metabolických (diabetes mellitus) a jiných chorobách
-          Poškození svalů toxiny – chronický alkoholismus
-          Zhoršená výživa – malnutrice – chudá a nevhodná strava
-          Vliv hypomobility, dekondice – vede k atrofii svalů z nečinnosti
Sarkopenie – klinická
-          Úbytek svalové hmoty
-          Úbytek svalového tonu
-          Úbytek rychlosti reakce svalu
-          Zpomalení a znejistění pohybu
-          Zhoršená schopnost vyrovnávat z nerovnováhy – riziko pádu
-          Zhoršená koordinace a přesnost svalů – svalový třes při nutnosti síly či vysoké přesnosti
-          Postiženy všechny svaly včetně dýchacích, teprve a nejvíce změny svalů končetin – zhoršení mobility
Sarkopenei – prevence a léčba
-          Úprava nutričního stavu – sledování příjmů potravy z pohledu kvantity, tak kvality s dostatečným množstvím bílkovin a vitaminů
-          Udržování kondice a mobility
-          Odborná cvičení
-          Podávání vitamínu D
-          Některé léky ve vývoji