Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přednáška č.3

7. 5. 2011

 

Instabilita a pády
Definice:
= porucha udržování rovnováhy
·         Alespoň jednou ročně upadne
o   30% osob ve věku nad 65 let
o   40% osob ve věku nad 80 let
o   50% osob v seniorském věku v lůžkových zařízeních
·         Pády tvoří ve věku nad 65 let až 60% úrazů končící smrtí.
·         Nejčastějším úrazem při pádu postižena hlava, paže a kyčel.
Příčiny:
·         Porucha a involuce receptoru a orgánu rovnováhy – závratě (vertigo)
·         Svalová slabost a sarkopenie, neurologické poruchy
o   Obrny, hypomobilita, kloubní bolest a omezení – artrosa
·         Poruchy senzorických funkcí – zraku
·         Vnější příčiny – nevhodná obuv, nevhodné opěrné pomůcky, kluzký povrch, bariéry
·         Kombinace předchozích příčin s poruchami chování, demenci, zmatenosti, delirii, alkoholem, tlumícími leky
Závrať:
·         Porucha rovnováhy a pocit nejistoty v prostoru = závrať
·         Narušeno je vnímáním prostoru
·         Provázená nevolnost, pocitem na zvracení (nauzou), někdy zvracením, mžitky před očima, opocením, bušením srdce (palpitacemi)
Závrať – Příčiny:
Ø Poruchy prokrvení – hypoperfuze mozku
·         Náhlý pokles krevního tlaku při změně polohy vlivem špatné adaptace cévního oběhu (ortostatická hypotenze)
·          Dehydratace – nedostatek tekutin
·         Anémie – chudokrevnost, nedostatek červených krvinek
·         Poruchy srdečního rytmu
·         Ateroskleróza vertebrální tepny zásobují ústrojí rovnováhy a mozeček (prochází páteří)
·         Pokles krevního tlaku polékový (antihypertenzita – leky na snížení krevního tlaku, diuretika – léky na odvození srdeční slabosti, další)
·         Metabolické poruchy a nerovnováha minerálů
·         Polékový útlum (psychofarmaka) a nežádoucí účinky řady léků
·         Certikogenní závrať – poruchy a blokády páteře v oblasti krčně hlavového přechodu
·         Onemocnění ústrojí rovnováhy – nádory, záněty, trauma, jiné
Instabilita a pády – prevence a léčba:
·         Úprava prostředí – odstranění bariér (prahy, koberce, zbytečné schody)
·         Využití pomůcek pro chůzi a asistence
·         Opěrné body v domácnosti – madla, zábradlí, upevněný nábytek
·         Vhodná obuv
·         Dostatečný příjem tekutin
·         Správná a racionální indikace léků
·         Prevence hypomobilita a dekondice
·         Dostupnost nouzové signalizace při pádu, nácvik stávání ze země
·         Chránění a zpevnění končetin – protektory, ortézy
·         Trénink rovnováhy, posilování adaptačních mechanismů a adaptačních při vstávání.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senzorický deficit
Definice:
Ø Poruchy sluchu a zraku
·         (= duální senzorický deficit)
·         Výskyt u osob nad 70 let asi v 15 -20%
·         Problematika současného výskytu až 70% případů – poruchu sluchu nekoriguje postižený dobře odezíráním
·         Současný deficit sluchu i zraku potencuje i rozvoj kognitivního deficitu
·         Hůře se s ním vyrovnávají lidé, u nichž nastupuje senzorický deficit v pozdějším věku
Příčiny:
Ø Poruchy sluchu a zraku ve stáří – presbyakusis
·         Nejčastější porucha ve stáří
·         Prevalence 30% osob nad 60let, 35% osoby nad 65 let
·         Typické je zhoršené porozumění řeči, zatímco slyšení zvuků jiného charakteru bývá postiženo méně
·         Další příčiny:
§ Toxické vlivy
§ Chronické záněty středouší
§ Otoskleróza
Ø Poruchy zraku ve stáří – presbyopie
·         Typická je krátkozrakost, ale častá zde kombinace více vlivů
·         Na zrakových poruchách se podílí mnohem více faktorů – kromě presbyopie především komplikace chronických chorob
§ Diabetické postižení sítnice
§ Glaukom (zelený zákal)
§ Katarakta (šedý zákal)
§ Poškození sítnice při arteroskleróze a hypertenzi
Ø Další senzorické poruchy - chuť, čich
 
 
Klinika:
Ø Vlastní porucha senzorů – sluchu a zraku je jen částí problematiky, důsledky jsou komplexnější:
·         Opatrná, nejistá chůze
·         Stoupá riziko pádu, úrazu
·         Horší orientace v prostoru
·         Problémy v komunikaci a porozumění
§ Zvláště hlučnějším prostředí, kde mluví více lidí
§ Opakované pokládání otázek nebo stažení se z hovoru
§ Narůstá uzavřenost, omezování kontaktů a aktivit, vede k hypomobilita, komunikační deprivaci, osamělosti
Ø Psychické dopady
·          Deprese úzkost
·         Kognitivních deficit sice narůstá při senzorické deprivaci, ale často mylně nadhodnocen a člověk se senzitivním deficitem pokládán za dementního
·         Kognitivní deficit narůstá hlavně při poruše zraku na blízko
·         Klesá schopnost sociální adaptace, schopnost adaptace na změnu prostředí
·         Paranoidní projevy
·         Častější jsou zrakové iluze, deliria
Prevence a léčba
·         Pravidelné sledování chronicky nemocných a dostupná léčba senzorických poruch
·         Kompenzační zrakové a sluchové pomůcky
·         Zajistit komunikaci, ochrana důstojnosti
o   Využít všech forem komunikace, kterých je pacient schopen
o   Trpělivost v komunikaci
o   Uchovat začlenění v sociálním prostředí – pomocí komunikací ve skupině
·         Zajisti orientaci v prostoru, odstranění bariéry v prostoru- zajisti pohybovou aktivitu
o   Řádné osvětlení, reflexní nálepky na schody, koberce na lištu, odstranit prahy
·         Cílevědomé senzorické podměty
·         Bazální stimulace
o   Používání dotyků, dostatečné a individuálně přiměřené silných senzorických podmětů (vůně, chutě, barvy)
o   Vložení signálního předmětu před činnosti (mýdlo do ruky před mytím, příbor před jídlem)
o   Při učení činností provádíme simulaci pohybu vedením asistenta nebo ošetřovatele – guiding
·         Animační a aktivizační programy – volný čas, malé zvíře
 
Malnutrice a anorexie 
Definice:
·         = malnutrice je poruchou výživy s kvantitativně či kvalitativně nedostatečným příjmem potravy
·         Anorexie = nechutenství
·         Kromě konkrétních onemocnění přichází syndrom anorexie a malnutrice taky ve stáří jako multikauzální projev stárnutí se složkami:
o   Fyziologickou
o   Psychosomatickou
o   Sociální
o   A dalšími
Příčiny:
Ø Fyziologické
·         Projevy zhoršeného zpracování živin
·         Projevy regulačních mechanismů
·         Involuce žláz s vnitřní sekrecí a snížené produkce hormonů
·         Projevy poškození funkce trávicího traktu chorobami
·         Problémy s vyprazdňováním (zácpa, řídká stolice)
Ø Psychosomatické
·         Po redukci příjmu potravy dietou či jejím nedostatkem pokračují při obnovení dostatku v nižším příjmu – porušena behaviorální regulace příjmů potravy
·         Prohlubující se senzorický deficit chutě a čichu vede ke ztrátě požitku z jídla
·         Změna vnímání hladu – mizí pocit hladu, senioři na počátku jídla méně hladoví, rychleji se zasytí prodloužené působení anorektických působku vyplavaných po jídle
·         Pomalé sycení – pocit sytosti dříve, jídlo ochladne
·         Projevy deprese
Ø Sociální
·         Změna stravovacích zvyklostí
·         Nízký příjem neumožňuje kvalitní stravování
·         Hypomobilita a omezením docházky pro stravu
·         Osamělost, oslabení zevní kontrola jídla, nemá pro koho vařit, s kým jíst – staří lidé dle studií konzumují ve společnosti až o 50% více potravy než při samostatném stravování
Ø Další
·         Nežádoucí účinky léků
Klinika:
·         Pokles tělesné hmotnosti
·         Pokles svalové síly
o   Potencuje involuční sarkopenii, důsledky hypomobilita, instabilita, brzká únava
o   Oslabuje i dechové svalstvo s důsledkem hypoventilace
·         Porucha iontové rovnováhy
o   Poruchy rozložení tekutin v těle, zhoršení transportu živin a látek
·         Choroby z nedostatku živin a vitamínů
o   Osteoporosa, poruchy trávení
·         Poruchy imunity
Léčba a prevence:
·         Dávat pozor na situace, kde dochází ke změně sociální situace (stěhování, finanční ztráty)
·         Poskytnou seniorovi dostatek času na konzumaci jídla
·         Adekvátní chuťová vyváženost
·         Důsledné kontrola stravy seniora (jak senior jí, nenápadně kontrolovat) – zjistit proč si nedal jídlo, zda nemá problém s přípravou pokrmu
·         Léky podávat podle předpisu lékaře, většinou po jídle
·         Dostatek tekutin, dávat pozor, ať senior se nepřepije, dochází tím k pocitu sytosti
 
 
 
 
 
 
Dehydratace
Definice:
·         = nedostatek tělesných tekutin a iontu
·         Má své hledisko
o   Kvantitativní (objem čistá vody)
o   Kvalitativní (objem konkrétních iontů – minerálů)
·         Celková tělesná voda:
o   Kost asi 20%, tuk asi 30%, ostatní asi75%
o   S věkem klesá podíl svalstva a stoupá podíl tuku - celkově toto vede k poklesu tělesné vody i bez omezení příjmu tekutin
o   Ve středním věku objem vody asi 65%
o   U osob nad 65 let klesá cca 50% u mužů, asi 45% u žen, podíl celkové tělesné vody klesá s obezitou
·         Obrat tělesné vody za normálních podmínek:
o    Příjem:
§ Tekutiny ústy 1 – 1,5l
§ Potrava 0,7l
§ Voda vzniká metabolicky asi 0,3l
o   Výdej:
§ Ztráta vody kůží a dýcháním při normální tělesné a venkovní teplotě je asi 1 litr/24 hodin
§ Další cca 1 – 1,5 litru moči, 0,1 – 0,2 l stolicí
·         S horečkou stoupá o 0,5 l za den každý 1°C tělesné teploty nad 37°C
·         Při průjmech a zvracení ztráta vody prudce stoupá
Příčiny:
·         Nedostatečný příjem tekutin
·         Ztráty tekutin nadměrným pocením v horku, při horečkách
·         Ztráty dýcháním při usilovném dýchání, při spaním s otevřenými ústy, v suchém prostředí
·         Léky – diuretika (odvodnění)
·         Nemoci – diabetes mellitus (cukrovka), nemoci žláz s vnitřní sekrecí, nemoci trávicí trubice, nemoci ledvin ..
 
Klinika:
·         Pocit žízně
·         Únava, nevýkonnost
·         Snížení močení
·         Snížené napětí kůže, oschlé sliznice – jazyk
·         Malátnost, závratě, ortostatická hypotenze, pády
·         Pokles krevního tlaky, vzestupu srdeční frekvence
·         Prekolapsové stavy a kolaps
·         Zhoršení krevního zásobení orgánů – společně s aterosklerosou, může vést dehydrataci k projevům ischemie – infarkt, cévní mozková příhoda nebo jen projevy zhoršení aterosklerotické demence a delirií
·         Selhání ledvin
·         V extrémních případech oběhový šok, bezvědomí
Prevence a léčba:
·         Pravidelný pitný režim
o   U ležících, již dehydratovaných osob, při průjmech a jiných ztrátových onemocnění
o   U ostatních- časté nabízení, orientační záznamy o množství vypitých tekutin
·         Sledování příznaků – kliniky dehydratace
·         Vyvážený příjem vody a minerálů – pozor na minerální vody – pokud není prokázán významný nedostatek Natria, jsou minerálky s vysokým množstvím Na+
·         Rehydratace při ztrátě tekutin musí být jak v rychlosti, tak v množství adekvátní ztrátám a klinickým projevům – při mírných příznacích postačuje zlepšit příjem ústy, ale pozvolna, při vyšších ztrátách nutná infusní léčba
·         Cílem je vyrovnaná bilance příjmů tekutin