Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přednáška č. 1

7. 5. 2011

 

Sociální politika
Základní pojmy
Zabývá se strategií, politickým rozhodováním, prosazováním a realizací záměrů v oblasti sociální ochrany občanů
·         Sociální ochrana občanů- zdravotnictví, sociální péče, zaměstnanost, otázek bydlení, otázek vzdělávání, záchranné sociální sítě, která se týká občanů- z důvodu nemoci, invalidity, ztráty zaměstnání, osob zdravotně postižených
Pojem sociální politika
·         Jako vědní disciplína se zabývající zkoumáním procesů dotýkajících se vztahů jedinců a sociálních podmínek jejich života (nejen politika státní, ale i občanských, profesních, sociálních skupin, rodin)
·         Jako praktická aktivita formuje vztah jedince a sociálních podmínek jeho života. Každý občan je účasten sociální politiky- aktivně i pasivně
Základní otázkou sociální politiky státu je vztah občan- stát
Základní témata: solidarita, spravedlnost, rovnost, svoboda
Řešení míru:
1. Sociální nerovnosti ve společnosti
2. vlivu státních zásahů při řešení sociální nerovnosti
Teoretické koncepty modelu sociální politiky se liší v uplatňování vlivu státu při zabezpečování a ochraně sociálních práv občanů
1. sociální spravedlnosti- klíčový princip souvisí s řešením sociální nerovnosti, určuje kdo, kdy a v čem může užívat sociální ochranu
2. solidarity- vyjadřuje etický princip lidské vzájemnosti a podpory, potřeba spolupráce mezi lidmi (mezinárodní)
3. subsidiarity- respektuje lidskou jedinečnost každý má povinnost a odpovědnost se podle vlastních schopností postarat o sebe
4. participace- možnost ovlivňovat dění, která se nás dotýkají
 
Sociální doktrína státu
·         Tvoří základní zaměření sociální politiky státu
·         Uváděny v deklaracích, ústavě, zákonech a dalších formálních normách, jedná se především o státní a mezinárodní listiny o lidských právech
·         Tato práva dále konkretizují mezinárodní úmluvy- OSN, Rada Evropy